(Hanya untuk orang bukan Islam)

Menjemput Roh

“...kerana apabila seseorang berbicara dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus membawanya ke hati anak-anak manusia.”

2 Nefi 33:1

Inviting the Spirit

Peringatan penuh kasih:

“Saya menggesa kita semua, tua dan muda, yang dipanggil untuk berucap dalam pertemuan dalam nama Tuhan untuk menolak perasaan keraguan dan kekurangan diri kita. Kita tidak perlu gunakan bahasa yang mendalam atau menyampaikan pemahaman yang mendalam. Cukup dengan kata-kata kesaksian yang mudah. Roh akan memberi anda perkataan untuk anda katakan dan membawanya ke dalam hati orang yang rendah hati yang mencari kebenaran dari Tuhan. Jika kita terus cuba berucap untuk Tuhan, kita akan dapati suatu hari nanti, kita telah memberi amaran, menggesa, mengajar, dan menjemput dengan bantuan Roh untuk memberkati kehidupan, dengan kuasa yang melebihi kemampuan kita.'

Presiden Henry B. Eyring

 

Kembali ke Untuk Pembicara